Disclaimer

Algemeen

MHmag.nl, hierna te noemen MHmag, verleent u hierbij toegang tot www.mhmag.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MHmag en derden zijn aangeleverd. MHmag behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MHmag.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MHmag.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. MHmag oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. MHmag zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MHmag en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MHmag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Notice & Takedown

MHmag stelt de informatie op de Website met veel zorgvuldigheid samen. Indien u vermoedt dat de Website materiaal bevat dat inbreuk maakt op uw eigendomsrechten dan kunt u middels een formulier een verzoek tot verwijdering indienen. U vindt het formulier op de Notice & Takedown Procedure pagina: https://manly.nl/notice-takedown-procedure

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.